Selecteer een pagina

Blended learning

Blended learning combineert de kracht van e-learningmodulen met een praktijkcursus.

Voorbereiding middels e-learningmodulen
Met behulp van e-learningmodulen wordt het leertraject efficiënt en plezierig. De combinatie van het adaptieve leersysteem en de interactieve animaties zorgen voor het hoogste leerrendement.

De e-learningmodulen van ExpertCollege zijn vraaggestuurd; de module wordt doorlopen aan de hand van vragen. Hierdoor wordt de cursist gestimuleerd actief na te denken over de te bestuderen stof. Ook is het lezen van grote stukken tekst door het vraaggestuurde systeem overbodig geworden. De cursist leest alleen informatie die voor de hem/haar relevant is.

Het adaptieve systeem houdt bij welke kennis al goed beheerst wordt en waar (nu nog) de hiaten zitten. Op basis hiervan worden het aantal en de soort vragen volledig aangepast op het individuele kennisniveau. Onderwerpen die de cursist al goed beheerst hoeven hierdoor niet onnodig herhaald te worden. Onderwerpen die de cursist nog niet onder de knie heeft, worden extra getraind. Het systeem houdt bovendien rekening met de mate waarin een cursist de lesstof neigt te vergeten, zodat wanneer nodig de stof wordt herhaald.

De aantrekkelijke vormgeving, state-of-art animaties en simulaties creëren een beeldende en stimulerende leeromgeving.

Middels deze e-learningmodulen wordt de leerstof snel eigen gemaakt, waar en wanneer het u uitkomt!

Praktijkdagen
Na het afronden van de voorbereiding, hebben alle cursisten bij aanvang van de praktijkcursus hetzelfde hoge kennisniveau bereikt. Hierdoor is er tijdens de praktijkcursus meer ruimte voor uitdagende en verdiepende materie en interessante scenario’s.

De kracht van herhaling en veel zelf doen, wordt gecombineerd in de ‘drill-methode’. Tijdens de ‘drill’ wordt het ABCDE-protocol getraind en eigen gemaakt, zonder afwijkingen bij de patiënt.

Wanneer het protocol feilloos in het geheugen zit, wordt een verscheidenheid aan scenario’s getraind. In de scenario’s heeft de patiënt wél een aandoening en moet de cursist de diagnose stellen en een behandeling inzetten. De ‘drill’ en scenario’s worden afgewisseld met praktijkgerichte presentaties en workshops.

De cursussen worden gegeven door enthousiaste en vaardige docenten in een veilige leeromgeving. ExpertCollege heeft jarenlang succesvol ervaring in het geven van cursussen op de blended learning-methode.

Blended learning is de ideale leermethode voor het bereiken van een hoog kennisniveau én nuttige praktijkervaring.