Selecteer een pagina

Recensies

 • Vorige maand heb ik de eer gehad deel te mogen nemen aan de eerste NeurologicALS-cursus van ExpertCollege. Ik kan zeggen dat dit een hele verrassing voor me was en mijn manier van denken over acute neurologie veranderd heeft.Alhoewel de ABCDE-benadering van acute pathologie niet nieuw was voor me, ontstond er wel een echte paradigmaverandering in mijn manier van denken toen ik dit zelf moest toepassen. In het begin vond ik het moeilijk mijn vertrouwde manier van denken te verlaten, maar door de intense drill-instructies van de docenten zat het er vlot in. Door verschillende scenario’s waarin ik het geleerde moest toepassen, kwam ik tot het inzicht dat een patiënt in veiligere handen is als het ABCDE-principe wordt gebruikt. Ik weet niet of de patiënt er zo goed van was afgekomen bij de oude manier van werken…Ik denk dat de benadering volgens het ABCDE principe van neurologische patiënten met acute pathologie voor zowel de jonge assistent neurologie als de volleerde neuroloog zinvol is, en kan leiden tot betere zorg in acute situaties. Caspar van Munster

  Neuroloog, VUmc, Amsterdam

  Afgelopen september mocht ik deel uitmaken van de eerste groep personen die onderworpen werd aan de e-learning, presentaties en ABCDE-drillmethoden en oefenscenario’s, die de NeurologicALS cursus biedt.Het werd een extreem leerzame ervaring voor mij als jonge arts-assistent: begeleid door ervaren en inspirerende neurologen en SEH-artsen efficiënt, doelgericht leren denken en handelen en dat op een proactieve en uitdagende manier. 

  Het ABCDE-format zit er na deze dagen in gebeiteld en ondersteunt mij zeer in de opvang van de volgende patiënt die in een acute setting op de SEH zal verschijnen. Een absolute aanrader!

  Mink Schinkelshoek

  ANIOS neurologie, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

  Uiterst leerzame, ontspannen en gezellige cursus! De e-learnings zijn erg nuttig en overzichtelijk met goede wetenschappelijke onderbouwing, hier gaat alleen wel e.e.a. aan voorbereidingstijd in zitten.De cursus zelf is goed opgebouwd met korte praatjes waar de aandacht goed bij te houden is. Het drill-systeem zorgt ervoor dat je binnen korte tijd gestructureerd het ABCDE-protocol in je hoofd hebt en dit goed kan reproduceren. Verder zorgt de interessante casuïstiek ervoor dat het boeiend blijft en je tevens moet blijven improviseren. 

  Dit alles vindt plaats in een ontspannen, gezellige sfeer waarbij de instructeurs weten waar ze het over hebben en laagdrempelig vragen gesteld kunnen worden. Al met al dus uitermate tevreden over deze twee topdagen!

  Luuk Dekker

  ANIOS neurologie, MCH Westeinde, Den Haag

 • Ik heb de cursus als tweedejaars AIOS neurologie gevolgd en vond het een zeer nuttige aanvulling voor mijn werk op de SEH. Als je werkt in een groter ziekenhuis wordt de niet-neurologische problematiek vaak opgevangen door andere specialismen, maar ik denk dat het essentieel is dat elke arts een patiënt gestructureerd kan opvangen en in ieder geval de basisinterventies weet toe te passen.Het drill-systeem zorgt ervoor dat je het gestructureerd nalopen en behandelen volgens het “treat first what kills first-principe” snel in je hoofd geprent krijgt. Ik merkte dat ik snel geneigd was om de focus op de neurologische diagnostiek te leggen, waardoor je problemen op andere gebieden over het hoofd kan zien. Als je het ABCDE-schema doorloopt zoals dat in de NeurologicALS wordt aangeleerd, weet je zeker dat je niets vergeet.Ik vind de cursus een absolute aanrader voor alle neurologie assistenten, omdat het je houvast geeft in acute situaties en het direct in de praktijk bruikbaar is. Bovendien is de cursus goed opgezet, heerst er een goede sfeer en is de organisatie goed en gezellig! Rik Reinink

  AIOS neurologie, UMCU, Utrecht

  De uitdaging bij een cursus acute neurologie lijkt mij om het interessant en uitdagend te maken voor zowel de neurologie als SEH. Naar mijn mening is dat met NeurologicALS goed gelukt. Juist doordat ik bekend was met de ABCDE-methodiek kon ik mij nu focussen op de neurologie, waardoor ik hier veel over kon leren.Veel hands-on ervaring, afgewisseld met interessante colleges en uitdagende casuïstiek. Direct toepasbaar in de praktijk. Een absolute aanrader voor iedereen die met acute neurologische pathologie te maken krijgt. 

  Mitchell Windsma

  ANIOS SEH, Dr. Horacio E. Oduber Hospital, Aruba

  Ik heb als vierdejaars AIOS neurologie deelgenomen aan de eerste NeurologicALS en vond het een zeer waardevolle cursus die direct effect heeft gehad op mijn handelen in de dagelijkse praktijk. De opzet vond ik erg goed: eerst maak je zelf de voorbereidende e-learnings, vervolgens word je in de twee praktijkdagen ‘gedrild’ in de ABCDE-methode, die je vervolgens toepast op uitdagende en goed ontworpen scenario’s. Tussen deze praktijksessies door zijn er korte, hands-on presentaties ter verdieping van veel voorkomende acuut neurologische problemen, waardoor een goede balans ontstaat tussen ‘doen’ en ‘luisteren’.De verschillende onderdelen werden door kundige en enthousiaste docenten gegeven en de sfeer in de hele groep was super. Daarnaast zorgde de gemengde groep (tijdens onze cursus bestaande uit artsen vanuit de specialismen neurologie en SEH) voor aanvullende kennisoverdracht tussen de bedrijven door waardoor iedereen van elkaar leerde; echt een meerwaarde! 

  Ik was natuurlijk al wel bekend met de ABCDE-methode, maar paste dit niet structureel bij elke acuut neurologische patiënt toe. Dit ga ik nu zeker wel doen, want door deze methode toe te passen weet je zeker dat je geen belangrijke, bedreigende zaken over het hoofd ziet.

  Ik zou deze cursus dan ook aan iedereen aanraden die te maken heeft met de opvang van acuut neurologische patiënten. Voor AIOS neurologie is de cursus mijns inziens echt een must, en dan het liefst aan het begin van de opleiding om direct bekwaam op de SEH te kunnen functioneren.

  Celine Gathier

  AIOS neurologie, UMCU, Utrecht

 • Ik heb meegedaan aan de tweede cursus van de NeurologicALS. Een hartstikke leerzame, goedverzorgde en bovenal leuke cursus om de raakvlakken tussen de neurologie en spoedeisende geneeskunde uit te diepen!In deze twee dagen word je getraind in het opvangen van patiënten volgens de ABCDE-methodiek die iedereen in de geneeskundige wereld kent. De praktijktraining wordt voorafgegaan aan zelfstudie voor de cursus en colleges die toegespitst zijn op de belangrijkste ziektebeelden.Je leert gestructureerd werken in acute situaties, waarin je goed je eigen grenzen bewaard en op tijd hulp leert inschakelen. De casuïstiek komt goed overeen met de realiteit en de faciliteiten om te oefenen (NRBM, stethoscoop, spuiten, medicatie etc.) eveneens. Met name het kunnen bekijken van scans en hierop ook een vervolg beleid maken is een goede toevoeging.De instructeurs zijn allen erg enthousiast en derhalve zeer gemotiveerd om casuïstiek uit te leggen en herhaaldelijk te oefenen. De faciliteiten qua lunch, diner en overnachting zijn ook prima geregeld. Al met al alleen maar positieve punten over deze tweedaagse cursus!

  Iris Meeuwis

  AIOS Neurologie, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

  Onlangs heb ik als 1e-jaars AIOS SEH de cursus NeurologicALS gevolgd. De cursistengroep bestond uit arts-assistenten en specialisten van verschillende vakgebieden wat extra leuk en leerzaam was. Ook de crew bestond uit zowel neurologen als SEH-artsen.Voor de neurologie is in mijn ogen de ABCDE-training zeer leerzaam en voor de SEH geschoolde artsen was de diepgang in de neurologie zeer leerzaam, bij de scenariotrainingen kwam dit mooi samen. Door vooraf een uitgebreide e-learning te maken, was iedereen op de cursusdagen goed voorbereid. De e-learning is fantastisch opgezet en heel leerzaam! Tijdens de cursus werden er nog interactieve colleges gegeven met meer diepgang. 

  Na het volgen van deze cursus zou ik alle artsen die in aanraking komen met acute neurologie (van trauma capitis tot Guillain Barre) adviseren deze cursus te volgen. Deze cursus heeft mij namelijk zowel veel nieuwe kennis in de neurologie bijgebracht, als meer zelfvertrouwen gegeven bij een opvang van een patiënt met acute neurologie.

  Els van Leest

  AIOS SEH, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam

  Ik kan deze cursus van harte aanbevelen! De belangrijkste acute neurologische ziektebeelden, ABCDE-opvang, shock en hemodynamiek, sepsis en ECG-interpretatie worden door zelfstudie en 2 praktijkdagen afgesloten door toetsing en op een zeer efficiënte wijze aangeleerd. M. te Lintelo

  Neuroloog, Bravis Ziekenhuis, Roosendaal

 • Omdat ik me als SEH arts niet altijd even comfortabel voelde inzake neurologie patiënten op de SEH, had ik behoefte aan een duidelijke en overzichtelijke cursus hierover. Al zoekende stuitte ik op de nieuwe cursus van Expert College over acute neurologie.Voorbereiden op de cursus was behoorlijk intensief in de vorm van zeer leerzame en leuke e-learnings, zaak is wel op tijd hiermee te beginnen. Als SEH arts is de ABCD opvang inmiddels wel dusdanig onderdeel van de dagelijkse praktijk dat dat onderwerp voor mij wat minder uitdagend was. De acute neurologie daarentegen was zeer leerzaam, zowel de e-learning, de praatjes als de scenario trainingen.Er was een leuke mix aan instructeurs en deelnemers, zowel SEH artsen als neurologen, wat maakt dat je ook onderling als deelnemers veel van elkaar leert en de instructeurs hun eigen expertise kunnen inzetten. Als aanvulling had ik achteraf nog wel behoefte aan wat meer basale kennis van de neurologie, maar ik begrijp dat daarvoor een e-learning in de maak is.Kortom twee hele leerzame en leuke dagen waarin een mooie samenwerking ontstaat tussen neurologen en SEH artsen. Het heeft voor mij in elk geval gezorgd dat ik nu een stuk beter beslagen ten ijs kom!

  Jildez Majoor

  SEH-arts, Deventer Ziekenhuis, Deventer

  Wil je als beginnende ANIOS SEH of neurologie weten hoe je acute neurologie opvangt zodat je niet met je handen in je haren staat? Heb je als AIOS net wat teveel op de poli en afdeling doorgebracht of heb je als SEH-arts toch wat minder feeling met neurologie?Ik denk dat de NeurologicALS voor iedereen wat te bieden heeft. Refreshing en nieuwe diepgang in de acute pathologie en eerste opvang. Een goede afwisseling van theorie en praktijk met nadruk op scenariotraining. De cursus is goed opgebouwd met begeleiding uit het veld zelf. Ja, je moet er thuis zeker wat voor voorbereiden maar ook daar leer je erg veel van. De leerstof bevat veel nuttige casuïstiek. De focus ligt op ABCDE techniek en op acute neurologie. Voor niemand ooit weg. 

  Kortom, ik zou de cursus zeker aanraden aan anderen! ExpertCollege, ga zo door!

  Lieke Claassen

  ANIOS SEH, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen